Telix Telix +381(0)21 489 0 489 office@telix.rs
Telix products

Šina sa točkovima Fi28 4m

Slot
Code
Description
Material
Finishing
Weight(kg/m)
-
ALP5010
(Serbian) Šina sa točkovima
(Serbian) Valjak - ABS žuti
(Serbian) Postolje - pocinkovani čelik
-

Šina sa točkovima Fi28 4m

Slot
Code
Description
Material
Finishing
Weight(kg/m)
-
ALP5011
(Serbian) Šina sa točkovima
(Serbian) Valjak - ABS žuti
(Serbian) Postolje - pocinkovani čelik
-

Šina sa točkovima Fi33 4m

Slot
Code
Description
Material
Finishing
Weight(kg/m)
-
ALP5012
(Serbian) Valjak - PP crni
(Serbian) Postolje - pocinkovani čelik
(Serbian) -
-