Telix Telix +381(0)21 489 0 489 office@telix.rs

Telix usluge

3D štampa

Telix farma 3D štampača ima 60 FDM i SLA 3D štampača. Pored 3D štampe, nudimo 3D modelovanje i pripremu modela za štampanje.

Mašinske usluge

Telix mašinski park sastoji se od:

• CNC obradnih centara (troosne, četvoroosne, petoosne glodalice)
• Kombinovanih strug-glodalica
• Strugova
• Erozimata
• Testere za precizno rezanje aluminijuma
• Mašine za lasersko sečenje i sečenje vodenim mlazom

Obrada aluminijuma

U našoj ponudi imamo proizvodnju raznih aluminijumskh delova. Posebno možemo izdvojiti izuzetno kvalitetne aluminijumske delove za upotrebu u specifičnim uslovima rada kao što su medicinski uređaji i delovi za uređaje namenjene korišćenju u svim vremenskim uslovima.

Brizganje plastike

U ponudi imamo izradu brizganih plastičnih delova za razne uređaje, igračaka, ramova za naočare, raznih zupčanika, vijaka i dr.

 

Posebno možemo izdvojiti izuzetno kvalitetne plastične delove za upotrebu u uređajima za video nadzor, kao i delova za uređaje namenjene upotrebi u svim vremenskim uslovima, a naročito za policijsku i vojnu upotrebu.

Posedujemo najsavremenije mašine za brizganje plastike, kao i izuzetno opremljenu alatnicu.

 

Eloksaža aluminijuma – anodizacija

Eloksaža aluminijuma predstavlja elektrohemijski proces kojim se površinski sloj aluminijuma pretvara u sloj aluminijum oksida, koji istovremeno ima zaštitnu, dekorativnu i funkcionalnu ulogu. Anodnom zaštitom aluminijuma i njegovih legura postiže se zaštita od korozije, električna izolacija i povećava otpornost na habanje.

Aluminijum prirodno ima tanak sloj (oko 1 mikron) aluminijum oksida čime se štiti od dalje oksidacije. Tako tanak sloj nije dovoljno debeo da bi predstavljao dobru zaštitu krajnjeg proizvoda ili profila od aluminijuma. Zbog toga se aluminijumski delovi i razni profili podvrgavaju veštačkoj oksidaciji prilikom koje se debljina zaštitnog sloja povećava na 12 do 30 mikrona.

 

Na slikama možete videti deo proizvodnog pogona gde se vrši proces provere hemije.

Eloksaža aluminijuma se obavlja u specijalno dizajniranim kadama koje su napunjene hemikalijama i poređane jedna pored druge u skladu sa redosledom u ovom tehnološkom procesu.

 

Proces eloksaže se odvija u elektrolitu koji se sastoji od sumporne kiseline rastvorene u vodi. U rastvoru se jednosmerna struja priključi na aluminijum, tako da je aluminijum pozitivna elektroda (anoda), a negativna elektroda (katoda) je neki drugi odgovarajući metal. Zbog prolaza električne struje, sumporna kiselina počinje da se razlaže, vodonik se izdvaja na katodi a negativno naelektrisani kiseonik i sulfatni joni (katjoni) su prevučeni na aluminijumsku anodu. Kvalitet anodnog sloja zavisi od kvaliteta aluminijuma.

 

U okviru naše ponude i proizvodnje, eloksažu aluminijuma možemo ostvariti u prirodnoj boji aluminijuma i u crnoj boji.

 

Procesi se obavljaju u strogo kontrolisanim proizvodno laboratorijskim uslovima u skladu sa najsavremenijim standardima.

Izrada alata za brizganje plastike

Proces izrade alata počinje na bazi crteža dostavljenog od strane kupca, koji može biti u 3D, 2D crtežu ili da se projektuje na osnovu zahteva kupca. Sledeći koraci su izrada konstrukcije alata, proizvodnja komponenata samog alata, sklapanje, kao i testiranje ispravnosti i funkcionalnosti na našim brizgaljkama.
Tokom kompletnog procesa kupac može biti informisan o svakoj fazi izrade alata.

 

Naša alatnica je potpuno opremljena, tako da možemo da proizvedemo sve vrste alata male i srednje veličine. Po završetku izrade, alat testiramo na našim brizgaljkama i dostavljamo probne komade kupcu radi verifikacije.

 

Takođe možemo ponuditi uslužno brizganje i sklapanje proizvoda.